image
image
image
image
Image Gallery 5:

ชุดแปลภาษา อุปกรณ์แปลภาษา ตู้ล่ามแปลภาษา อุปกรณ์ล่าม

Back
Gallery Index
Next
การทำงานของล่ามประชุมและบรรยากาศของห้องประชุม กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

 

Image 5-1
ภาพการสัมมนาที่ห้อง เวที ตระการตา


 

Image 5-2
มุมมองจากตรงกลางห้องประชุม


 

Image 5-3
ภาพจากทางด้านหน้าซ้ายImage 5-4
มุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในห้องประชุม


 

Image 5-5
การประชุมสัมมนากำลังดำเนินไปค่ะ


 

Image 5-6
ภาพซูมแขกผู้ร่วมในงานImage 5-7
ภาพจากทางหลังขวาในห้องประชุม


 

Image 5-8
ตู้แปลภาษาถูกติดตั้งตรงด้านข้าง


 

Image 5-9
ล่ามทำการแปลสดให้กับผู้ฟังในห้อง
image
Top of Page