image
image
image
image
Image Gallery 13:

ให้เช่าหูฟังแปลภาษา เช่าหูฟังล่าม ล่ามแปลภาษา เช่าหูฟังล่าม

Back
Gallery Index 3
Next
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 11-15

ล่าม simultaneous ตู้ล่ามแปลภาษา ล่ามแปลสด interpreter booth

 

Image 13-1
ผู้เข้าร่วมงานมาเต็มพื้นที่ห้องประชุม


 

Image 13-2
ภาพบรรยากาศในห้องจากทางด้านหลัง


 

Image 13-3
ผู้เข้าสัมมนาฟังการแปลจากล่ามImage 13-4
วิทยากรกำลังดำเนินการสัมมนา


 

Image 13-5
ภาพบรรยากาศซูมเข้าใกล้เวที


 

Image 13-6
ภาพบรรยากาศที่นั่งด้านหลังห้องImage 13-7
ช่างภาพกำลังทำหน้าที่


 

Image 13-8
ตู้แปลภาษาถูกติดตั้งอยู่ด้านหลัง


 

Image 13-9
ล่ามผู้ทำหน้าที่แปลให้แก่การประชุมในครั้งนี้ค่ะ
image
Top of Page